เสียงสะท้อนลูกหลานชาวนามหานคร

ฟังเสียงหัวใจ ลูกหลานชาวนา ที่ยังโหยหาวิถีดั้งเดิม แต่ไม่อาจหวนกลับไปทำนาได้อีก แต่คำสอนและหลักปฏิบัติของบรรพบุรุษ ยังถูกส่งต่อมาสู่คนรุ่นหลัง ให้พยายามรักษาที่ดินหลักร้อยล้านเอาไว้ เพื่อเก็บเกี่ยวความสุขจากการ พึ่งพาตัวเอง

Author