หมู่บ้านจัดสรร ครัวอาหารชุมชน

ภาพจำของ “หมู่บ้านจัดสรร” ในมหานครอาจเปลี่ยนไป เมื่อคนเมืองรวมตัวกันสร้าง “ครัวอาหารชุมชน” ในหมู่บ้านจัดสรร ย่านมีนบุรี แนวคิดนี้มีจุดเริ่มต้นจาก ครูแพทย์แผนไทย ที่ตั้งใจปรับที่ดิน 2 ไร่ของตัวเอง ให้กลายเป็น คลังอาหาร และยาของชุมชน

Author