โอกาสนับหนึ่งใหม่ จัดระบบการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน คืนสมดุลให้ชุมชนและธรรมชาติ

‘ประเทศไทย’ สูญเสียเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวเพราะโควิด-19 แต่เป็นโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฟื้นตัว คุยกับ ‘ผศ.ดร.จิตศักดิ์ พุฒจร’ นักวิชาการด้านการจัดการท่องเที่ยว ถึงโอกาสนับหนึ่งใหม่ จัดระบบการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน คืนสมดุลให้ชุมชนและธรรมชาติ

Author