เกษตรอินทรีย์พืชผสมผสาน ทางเลือกลดใช้สารเคมี

อ้อยอินทรีย์ 1 ไร่ ไม่จน!! 1 ตัน ขายได้ 5,000 บาท สูงกว่าราคาตลาด 7 เท่า รู้จักเกษตรกรปลูกอ้อย จ.กำแพงเพชร ไร้ต้นทุนปุ๋ย ยา เหลือพื้นที่ปลูกผักสร้างรายได้เสริม

Author