3 ปี เส้นทางแบนพาราควอต คลอร์ไพรีฟอส

1 มิ.ย. 2563 วันแรก! แบนสารพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส สารเคมีเกษตรอันตราย ห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก และครอบครอง3 ปี ของการศึกษาผลกระทบ แต่ยังไร้สารและวิธีการทดแทน

Author