ปลูกผักในชุมชน

“ความมั่นคงทางอาหาร สำคัญไม่แพ้ความปลอดภัยด้านสาธารณสุข” จะดีแค่ไหน หากพื้นที่สีเขียวในเมือง กลายเป็นพื้นที่สีเขียวที่กินได้ชุมชนคลองลัดภาชี เขตภาษีเจริญ กทม. เตรียมขยายพื้นที่ทางอาหาร เพื่อเป็นที่พึ่งของคนในชุมชน

Author