พนักงานส่งอาหารเดลิเวอรี่กับการเข้าถึงสวัสดิการ

“เราต้องช่วยเหลือตัวเอง ต้องทำประกันตัวเองไปก่อน เพราะยังไม่มีนโยบายในการช่วยเหลือ”

เสียงสะท้อนจาก ‘พนักงานส่งอาหารเดลิเวอรี่’ กลุ่มอาชีพที่มีแนวโน้มเติบโตสูงในช่วงวิกฤตโควิด-19 แม้รู้ว่ามีความเสี่ยงรอบด้าน และสวัสดิการต่าง ๆ ยังไม่ครอบคลุม แต่ในช่วงเวลานี้…ทางเลือกก็มีไม่มากนัก

Author