น้องไอที พาเที่ยว “ตลาดสามชุก” หลังมาตรการคลายล็อก

น้องไอที พาเที่ยว “ตลาดสามชุก” หลังมาตรการคลายล็อก

รู้จักไกด์ตัวจิ๋ว กับแผนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ช่วยฟื้นระบบเศรษฐกิจชุมชน 

Author