ความน่าจะเป็นและความไม่น่าจะเป็น ของโลกหลังโควิด 19

เปิดไพ่ทำนาย โลกหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร? กับความคิดเห็นของนักวิชาการหลายสำนัก ถึงความเป็นไปได้ และข้อควรระวังหลังจากนี้

Author