“โควิดนนท์” แอปพลิเคชันช่วยติดตามผู้ใช้บริการหลังคลายล็อกธุรกิจ

ชาวนนทบุเรี่ยนต้องมี ! “โควิดนนท์” แอปพลิเคชันช่วยติดตามผู้ใช้บริการหลังคลายล็อกธุรกิจ เริ่มใช้ตั้งแต่ผ่อนมาตรการระยะแรก คลายกังวลเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล

Author