ควบคุมการระบาดโควิด 19 ในชุมชนแออัด “คลองเตย”

ผนึกกำลังทำงานเชิงรุก ควบคุมการระบาดโควิด-19 ในชุมชนแออัด “คลองเตย” ตรวจแล้วเกือบ 300 คน.. ไม่พบผู้ติดเชื้อติดตามการทำงานทีมควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ตามยุทธศาสตร์เชิงรุกควบคุมการระบาด

Author