รู้จัก “ดัชนีความเปราะบาง” ตัวช่วยวางแผนฝ่าวิกฤตโควิด-19

รู้จัก “ดัชนีความเปราะบาง” ตัวช่วยวางแผนฝ่าวิกฤตโควิด-19 ที่กระทบทั้งสุขภาพและปากท้อง คุยกับ “ดร.ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์” นักเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ผู้หวังติดอาวุธสู้ไวรัสด้วย Big Data จาก “ข้อมูล” เพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจ สู่การใช้เพื่อวางแผนจัดการทรัพยากรทางสาธารณสุขและเศรษฐกิจของประเทศ

Author