พืชกินแบ่ง มหานคร

เคยได้ยินแต่พืชผักริมรั้ว หลายคนคงยังไม่เคยเห็นพืชผักกินได้ที่อยู่ริมฟุตบาท The Active จะพาไปรู้จักกับ “ผักปลอดสารพิษ” ที่ปลูกอยู่ข้างๆ ถนนคอนกรีต ชานเมืองกรุงเทพมหานคร

รู้จักกับ “ลุงผัก” ผู้พลิกฟื้นที่ดินรกร้างข้างทาง ให้กลายเป็นแหล่งอาหารและพืชผักปลอดสารพิษของคนเมือง“สวนผักคุณตา” ที่ทอดยาวตามแนวถนนคอนกรีตริมฟุตบาทย่านสะพานสูง ทั้งกิน ทั้งแบ่ง ทั้งขาย ที่แถบชานเมืองมหานคร

Author