ข้าว คือ ชีวิต

ความเชื่อเรื่อง “ข้าวคือชีวิต” คือลมหายใจ คือพร คือธรรมะ คือบุญที่ยิ่งใหญ่

ยิ่งให้ยิ่งได้รับ พวกเขาจึงพร้อมแบ่งปันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ในยามที่ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตต่าง ๆ

Author