อนาคต “ชุมพรคาบาน่า” ในวันที่ต้องก้าวหน้ากับ “ธรรมธุรกิจ”

“เมื่อการแข่งขัน คือ ทุนนิยม การแบ่งปันนี่แหละ คือ เศรษฐกิจพอเพียง”

Ep.04 | อนาคต “ชุมพรคาบาน่า” ในวันที่ต้องก้าวหน้ากับ “ธรรมธุรกิจ”

คุยกับ “พิเชษฐ โตนิติวงศ์” อดีตเถ้าแก่โรงสี ผู้ใช้ธรรมะสร้างธุรกิจเพื่อสังคมแห่งความพอเพียง ภายใต้ชื่อ “ธรรมธุรกิจ”

Author