ยักษ์ จับมือ โจน เปิดโรงเรียนศาสตร์พระราชา “ชุมพรคาบาน่า” ไม่กลัวเจ๊ง

“กระแสของการศึกษาในปัจจุบันไปไม่รอด เพราะทุกมหาวิทยาลัยสอนเหมือนกัน เปิดเหมือนกันหมด สิ่งที่เรากำลังทำ มันจะตรงกันข้าม”

Ep.03 | ยักษ์จับมือโจน เปิดโรงเรียนศาสตร์พระราชา “ชุมพรคาบาน่า” ไม่กลัวเจ๊ง

คุยกับ “วิวัฒน์ ศัลยกำธร” และ “โจน จันได” สองครูนักปรัชญาชีวิตในแบบเศรษฐกิจพอเพียงต่อมุมมองการจับมือกันเป็น CEO เปิดโรงเรียนศาสตร์พระราชาชุมพรคาบาน่า ที่จะลุยแก้ปัญหา ควน-นา-เล

Author