Green Finder นักสำรวจพื้นที่สีเขียว ชวนค้นหา Pocket Park

ชวนมาเป็น Green Finder นักสำรวจพื้นที่สีเขียว ย่านเอกมัย-ทองหล่อ ลองมาดูกันว่ากรุงเทพฯ มีพื้นที่สีเขียวเยอะแค่ไหน และเพียงพอต่อการรองรับผู้คนรึเปล่า…ลองมาเช็คลิสต์ด้วยกันนะคะ ว่าจะเจอพื้นที่สีเขียวในทุกระยะ 400 เมตร หรือไม่

Author