ไขข้อสงสัยดอกตีนเป็ด ฆ่าคนได้หรือไม่?

กลิ่นโชยมาทุกปลายปี บ้างก็ว่าหอม บ้างก็ว่าเหม็นจนชวนเวียนหัว แล้ว #ต้นตีนเป็ด เป็นภัยกับเราจริงหรือ? ชวนทำความเข้าใจ ต้นไม้ใหญ่ที่นิยมปลูกตามถนนหนทาง ว่ามีพิษถึงแก่ชีวิตจริงหรือไม่!

Author