เปิดตำราวิชา “สันติวิธี” ทำอย่างไรเสียงของสันติวิธีจึงจะถูกรับฟัง?

ฝ่ายควบคุมฝูงชน…อย่าทำตามตำรา ฝ่ายผู้ชุมนุม…ต้องทำตามตำรา . คุยกับ “ศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ สถาอานันท์” ชวนเปิดตำราวิชา “สันติวิธี” ทำอย่างไรเสียงของสันติวิธีจึงจะถูกรับฟัง?

Author

Alternative Text
AUTHOR

ณาตยา แวววีรคุปต์