วัฒนธรรมเมือง สู่การเคลื่อนความยั่งยืน

Urban Culture เคลื่อนเมืองด้วยความเชื่อ

แคปชัน “หากคุณมีความเชื่อมากพอ คุณจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองได้ และเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้เช่นกัน” The Active ชวนคุยกับ อ.เชน – ผศ.ณวัสน์ ฐานวิสิฐพล ผู้สอนวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่มองว่า “ไทยควรเป็นประเทศสีเขียวได้แล้ววันนี้”

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้