ชวนสังคม มองปัญหาขยะเริ่มจากโรงเรียน(21 มิ.ย.67) I ตรงประเด็น

ในช่วงนี้หลายโรงเรียนก็มีการจัดพิธีไหว้ครู เพื่อสะท้อนถึงความสำคัญของครู ซึ่งหลายโรงเรียนกำลังร่วมกันรณรงค์ให้การทำพานมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น และคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมแนวความคิดสร้างสรรค์ของเด็กนักเรียน  โดยเฉพาะในเวลานี้กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมเสนอยูเนสโก “ให้พิธีไหว้ครู”  เป็นมรดกโลก คุณเมธาวี ทวีผล ผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ ที่นี่เด็ก ๆ ทำพานอย่างสร้างสรรค์ควบคู่กับการลดขยะ รูปทรงของพานที่เปลี่ยนไป แต่ความหมายของพานยังแสดงถึงความเคารพต่อครูเช่นเดิม

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active