ไร่หมุนเวียน ภูมิปัญญากะเหรี่ยง อนุรักษ์ทรัพยากร – ความมั่นคงทางอาหาร

10 ปี มติ ครม. 3 ส.ค. 2553 ผลักดัน ‘แม่ฮ่องสอน’ เป็นพื้นที่ต้นแบบวัฒนธรรมพิเศษยกจังหวัด

เมื่อวิถีแห่งภูมิปัญญา ‘ไร่หมุนเวียน’ ของคนอยู่กับป่า คือ ส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรและความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน ภาคประชาสังคมเดินหน้าตามนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยง

Author

Alternative Text

ทัศนีย์ ประกอบบุญ

นักข่าวสายลุย เกาะติดประเด็นแล้วไม่มีปล่อย รักการเดินทาง หลงรักศิลปะบนรองเท้า และชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ