เสียงสะท้อนต่อการชุมนุมรอบรั้วธรรมศาสตร์

ลัดเลาะริมรั้วธรรมศาสตร์ ฟังเสียงประชาชนร่วมเหตุการณ์ทางการเมืองหลายสมัย ถึงเหตุผลของการใช้พื้นที่เรียกร้องประชาธิปไตย กับเงื่อนไขสู่ทางออกอย่างสันติ

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้