อนาคตเด็กบ้านเรียนในมือรัฐ

จากเสียงสะท้อน “ปรับคู่มือเด็กบ้านเรียน”

ฟังมุมมอง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชี้แจง การแก้ไขคู่มือ “ไม่ละเมิดสิทธิ – เน้นควบคุมคุณภาพ – เปิดช่องให้ทุกฝ่ายร่วมจัดการศึกษา” อย่างไร?

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน