อนาคตเด็กบ้านเรียนในมือรัฐ

จากเสียงสะท้อน “ปรับคู่มือเด็กบ้านเรียน”

ฟังมุมมอง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชี้แจง การแก้ไขคู่มือ “ไม่ละเมิดสิทธิ – เน้นควบคุมคุณภาพ – เปิดช่องให้ทุกฝ่ายร่วมจัดการศึกษา” อย่างไร?

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย