สำรวจความหนาแน่นกรุงเทพฯ ชั้นใน

กรุงเทพฯ แออัดมากพอหรือยัง? ฟังเสียคนกรุงเทพฯ ต่อแนวทางการพัฒนาผังเมืองใหม่ ที่เน้นการเป็นศูนย์กลางความเจริญในทุกด้าน แต่อาจสวนทางกับคุณภาพชีวิตของคนเมือง

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้