คนรุ่นใหม่ ผู้เล่นใหม่ ในสนามการเมือง

The Active คุยกับ ดร.เดชรัต สุขกำเนิด นักวิชาการอิสระ ชวนทำความเข้าปรากฏการณ์จากผู้เล่นหน้าใหม่ พร้อมเสนอพื้นที่ปลอดภัย 3 ระดับ เพื่อหาทางออกร่วมกัน

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย