The Active Podcast EP.19 | ก่อการครู ผู้เปลี่ยนแปลงการศึกษา

การได้พบครูที่ดีสำคัญกับชีวิตขนาดไหน ? บ่อยครั้งที่เราต่อว่า “การศึกษาไทย” ถ้าไม่โจมตีผู้กำหนดนโยบาย ก็ส่งแรงต้านไปที่ครู
.
เมื่อสมการความทุกข์ในระบบการศึกษาที่ดูห่วย ยังมีครูตั้งใจดี อยากมีส่วนช่วยเปลี่ยนห้องเรียนให้ดีต่อใจ
.
“อูม – ศศิธร สุขบท” คุยกับ “รศ.อนุชาติ พวงสำลี” นักขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการศึกษา มาเล่าเรื่องภารกิจสร้างชุมชนการเรียนรู้ที่ใช้ชื่อว่า “ก่อการครู” ใน The Active Podcast EP.19 | ก่อการครู ผู้เปลี่ยนแปลงการศึกษา
.
เว็บไซต์: www.thaipbspodcast.com
Application: Thai PBS Podcast
Podcast: Spotify, SoundCloud, Apple และ Google
Youtube: ThaiPBS Podcast
.
ติดตามเนื้อหาทั้งหมดของ The Active ที่ https://theactive.net/

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม