The Active Podcast EP.12 | เจรจาข้ามก๊ก ขัดแย้งอย่างสันติ

“การเมืองเรื่องของอำนาจ” วาทกรรมอมตะ อีกนัยยะที่อาจกีดกันประชาชน ไม่ให้ตกเป็นหมากในเกมความขัดแย้ง แต่ตลอด 15 ปี ที่ผ่านมา การเมืองสองขั้วได้ถูกยกระดับ และเป็นพลวัตรสำคัญ นำมาสู่ความเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ในปี 2020
.
เมื่อ “ความขัดแย้ง” เป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตย และประชาชนเริ่มขอเข้าไปเล่นในเกมของขั้วอำนาจ อะไรจะเป็นหนทางตามแนวทางที่ชื่อว่า “สันติ และ สมานฉันท์”
.
“แนน – อรุชิตา อุตมะโภคิน” และ “โม่ – รัฐวิศว์ เอื้อประชานนท์” คุยกับ “รศ.โคทม อารียา” ที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล ว่าด้วยประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยที่ยังเคลื่อนไหว และเส้นทางเผชิญหน้ากับความขัดแย้งอย่างสันติ ใน The Active Podcast EP.12 “เจรจาข้ามก๊ก ขัดแย้งอย่างสันติ”

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรุชิตา อุตมะโภคิน

ตามหาความเสมอภาคผ่านงานทั้งศาสตร์และศิลป์ พยายามทำความเข้าใจปรากฏการณ์รอบตัว