The Active Podcast EP.10 | ครูปฐมวัย ไม้ผลัดสองของการศึกษา

เมื่อ “ครูอนุบาล” ที่เปรียบกับไม้ผลัดสองของการสร้างคน ตั้งใจสร้างความสัมพันธ์แบบเพื่อนกับศิษย์ตัวน้อย ในห้วงเวลาที่สังคมคาดหวังเรื่อง “การศึกษาที่มีความหมาย”

“อูม – ศศิธร สุขบท” ไปเยี่ยมเยือน “ครูต้าร์ – อธิวัฒน์ ใครวิชัย” คนเล่าเรื่องถึงห้องเรียน ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ใน The Active Podcast ตอน “ครูปฐมวัย ไม้ผลัดสองของการศึกษา”

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม