EP.95 กฎหมายส่องความเสี่ยงมลพิษ PRTR

The Active Podcast EP.95

จะดีไหม ! ถ้าเรารู้ว่าที่เราอยู่ อากาศที่เราหายใจ น้ำที่เราใช้ ปนเปื้อนมลพิษมากน้อยแค่ไหน

.

กฎหมาย PRTR หรือกฎหมายที่ให้แหล่งกำเนิดรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม หลายประเทศทั่วโลกได้พัฒนาและใช้เป็นกลไกสำคัญในการเข้ามาแก้ไขปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมและประสบผลสำเร็จมาแล้ว

.

ถึงเวลาที่ประเทศไทยจะมีกฎหมายนี้หรือยัง ชวนคุยกับ เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ ถอดบทเรียนปัญหาจากต่างประเทศเพื่อหาทางผลักดันกันต่อในบ้านเรา 

ชวนคุยโดย อรวรรณ สุขโข

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม