EP.86 ขัดแย้ง แต่ไม่รุนแรง-เส้นทางสู่สันติภาพชายแดนใต้

The Active Podcast EP.86

การพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ ครั้งที่ 4 เมื่อต้นปี 2565 นำมาซึ่งความคืบหน้าและข้อตกลงร่วมกันในหลายประเด็น

‘พล.อ. วัลลภ รักเสนาะ’ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ บอกเล่าเบื้องหลังการพูดคุยกับผู้แทนทั้งสองฝ่าย และความคาดหวังในอนาคต

ชวนคุยโดย ‘ยอร์ช – ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์’ และ ‘โม่ – รัฐวิศว์ เอื้อประชานนท์’ ใน The Active Podcast EP.86 | ขัดแย้ง แต่ไม่รุนแรง-เส้นทางสู่สันติภาพชายแดนใต้

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม