The Active Podcast EP.78 | “คิดบวก” จุดแข็งที่สร้างได้

วันนี้คุณมีความสุขแล้วหรือยัง ? 

เมื่อความคิด ความรู้สึก มีผลต่อพฤติกรรม ท่ามกลางสังคมที่ชวนเครียดเราจะมีวิธีเคลื่อนชีวิตไปสู่ความสุขได้อย่างไร ?

.

รายการเรื่องเล่าเรียน ชวนคุณครูและทุกคนทำความรู้จัก “จิตวิทยาเชิงบวก” กับ ‘คุณหมอพนม เกตุมาน’ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น และ ‘ครูหยก ธีรดา อุดมทรัพย์’ ครูผู้เคลื่อนชีวิตการทำงานด้วยความคิดบวก ซึ่งจะพาผู้ฟังทบทวนตนเองเพื่อนำชีวิตและระบบการศึกษาไปสู่ความสุขใน The Active Podcast EP.78 | “คิดบวก” จุดแข็งที่สร้างได้ ดำเนินรายการโดย ‘อูม ศศิธร สุขบท’ 

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม