The Active Podcast EP.7 | ส่องทางไกล อนาคตพื้นที่สีเขียว

เมื่อพื้นที่สีเขียวมีส่วนในการกำหนดอนาคตทางสิ่งแวดล้อมของเมือง

The Active Podcast ชวน “ส่องทางไกล! อนาคตพื้นที่สีเขียว” พูดคุยกับพลพรรคนักอนุรักษ์ต้นไม้ที่กำลังทำให้พื้นที่สีเขียวเยียวยาปัญหาฝุ่น มลพิษ คุณภาพชีวิต

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้