The Active Podcast EP.46 | เปิดบทนำ แผนเยียวยากู้วิกฤตการศึกษา

ถ้าข้อเสนอ “หยุดเรียน 1 ปี” ไม่ควรทำด้วยเหตุผลว่า “หนีปัญหา” แล้วแนวทางการเยียวยาผลกระทบด้านการศึกษาควรเป็นแบบไหน ? ในช่วงที่ “ประสิทธิภาพด้านการเรียนรู้ของเด็กไทย” อยู่ในวิกฤตใหม่ แต่ซ้ำแผลเดิม
.
‘อูม’ ศศิธร สุขบท ชวน ‘เดชรัต สุขกำเนิด’ นักเศรษฐศาสตร์ด้านทรัพยากรและนโยบายสาธารณะ ร่วมวิเคราะห์แพ็กเกจสู้วิกฤตของรัฐบาล สู่แนวทาง “ฟื้นฟูการเรียนรู้” ที่เป็นไปได้และมั่นคงต่อห่วงโซ่ด้านการศึกษาไปด้วย ใน The Active Podcast EP.46 | เปิดบทนำ แผนเยียวยากู้วิกฤตการศึกษา

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม