The Active Podcast EP.33 | Educare ดูแล…จากนโยบายเลื่อนเปิดเทอม

ถ้าไม่ถูก “โรคเลื่อน” 17 พ.ค. จะเป็นวันแห่งการเริ่มต้นปีการศึกษา 2564 ที่เด็ก ๆ ได้ใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียนอีก 1 ชั้นปี แต่เพราะมีโรคระบาดโควิด-19 กำหนดการเปิดเทอมจึงถูกเลื่อนออกไปเป็น 1 มิ.ย.
.
ในห้วงเวลาที่กระทรวงศึกษาฯ ออกมาประกาศให้ “ครูพร้อม” จัดการเรียนรู้แบบเรียนได้ เรียน ตามแนวทาง On site , On air , On line , On demand และ On hand แท้จริงแล้ว “ครูพร้อม” แค่ไหน และมีสิ่งใดที่ “กระทรวงศึกษาฯ” ควรพร้อมบ้าง ?
.
“อูม – ศศิธร สุขบท” คุยกับ “ครูท็อป – อนวัช นันทะเสน” ครูโรงเรียนบนดอย จ.เชียงใหม่ เจ้าของเพจโรงเรียนใกล้พระอาทิตย์ และ “ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค” ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ใน The Active Podcast EP.33 | “Educare ดูแล…จากนโยบายเลื่อนเปิดเทอม”
.
เว็บไซต์: www.thaipbspodcast.com
Application: Thai PBS Podcast
Podcast: Spotify, SoundCloud, Apple และ Google
Youtube: ThaiPBS Podcast

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม