The Active Podcast EP.31 | ก่อการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ

“เลื่อนเปิดเทอมอีกรอบ” เป็น 1 มิ.ย. นี้  และไม่รู้ต้องเลื่อนกันอีกไหม แต่ในปีการศึกษา 2565 การศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยจะต้องเปลี่ยนไปสู่ “หลักสูตรฐานสมรรถนะ” อย่างแน่นอน
.
เมื่อถึงคราวต้องเปลี่ยนการเรียนรู้แบบท่องจำ ไปสู่การเรียนรู้ลงมือทำ การปรับกระบวนการที่คุ้นเคยมานานกว่า 2 ทศวรรษของครูกับเด็ก สะท้อนให้เห็นความท้าทายเรื่องใดบ้าง
.
“อูม – ศศิธร สุขบท” ชวน “พฤหัส  พหลกุลบุตร” ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ ที่คลุกคลีอยู่กับนโยบายการศึกษาแนวปฏิรูป มาวิเคราะห์ความท้าทาย และสะท้อนให้เห็นแก่นแท้ที่เป็นหัวใจสำคัญของการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาซึ่งควรเกิดขึ้นจากรัฐ ใน The Active Podcast EP.31 | “ก่อการเรียนรู้ สู่ฐานสมรรถนะ”
.
เว็บไซต์: www.thaipbspodcast.com
Application: Thai PBS Podcast
Podcast: Spotify, SoundCloud, Apple และ Google
Youtube: ThaiPBS Podcast
.
ติดตามเนื้อหาทั้งหมดของ The Active ที่ https://theactive.net/podcast

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม