The Active Podcast EP.26 | ผู้เรียนคนสำคัญ

“ผู้เรียนคือคนสำคัญ” แนวคิดที่เชื่อมโยงกับนโยบายและรัฐธรรมนูญ แต่มักถูกตั้งคำถามว่าเป็นระบบชวนฝันที่ยังอยู่ไกลความจริง
.
“อูม – ศศิธร สุขบท” ชวน “อัมพร พินะสา” เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารระบบการศึกษาที่เติบโตมาจากเส้นทางการเป็น “ครู” เล่าเรื่องตอนเป็นนักเรียน เกาะติดนโยบายเปลี่ยน “หลักสูตรการศึกษาฐานสมรรถนะ” ที่บอกว่าจะพาผู้เรียนไปสู่การสร้างทักษะ และเปลี่ยนเป้าหมายการสอบแบบไม่ตัดสิน ภายในปี 2565 โดยหวังให้ “ครู” เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ใน The Active Podcast EP.26 | “ผู้เรียนคนสำคัญ”

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม