The Active Podcast EP.14 | #สิทธิที่รุ่นเรา : วิชา สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง

88 ปี กับ “สิทธิพลเมือง” ในประเทศไทย รัฐไทยสมัยใหม่ที่เปลี่ยนความสัมพันธ์แบบ “ฐานันดร” สู่ “พลเมือง” ที่มีความเท่าเทียม แต่ความจริงแล้ว “พลเมืองไทย” ปกป้องสิทธิของตัวเองจากการควบคุมโดยรัฐได้มากน้อยแค่ไหน?
.
“2563” เป็นอีกปีที่มีการใช้ “สิทธิพลเมือง – สิทธิทางการเมือง” อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการใช้เพื่อตั้งคำถามต่อสถาบันทางอำนาจของประเทศ สิ่งเหล่านี้ สะท้อนวิวัฒนาการ 88 ปี ประชาธิปไตยไทยได้เป็นอย่างดี
.
“แนน – อรุชิตา อุตมะโภคิน” และ “โม่ – รัฐวิศว์ เอื้อประชานนท์” คุยกับ “เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว” นักวิชาการ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล ว่า แล้วสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย จะมีส่วนร่วมอย่างไรให้พลเมืองไทยได้ใช้สิทธิเหล่านี้ได้อย่างแท้จริง

เว็บไซต์: www.thaipbspodcast.com
Application: Thai PBS Podcast
Podcast: Spotify, SoundCloud, Apple และ Google
Youtube: ThaiPBS Podcast

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรุชิตา อุตมะโภคิน

ตามหาความเสมอภาคผ่านงานทั้งศาสตร์และศิลป์ พยายามทำความเข้าใจปรากฏการณ์รอบตัว