EP.136 | นโยบายคนรุ่นใหม่ คนคิดไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้คิด

The Active Podcast

ตรวจการบ้านนโยบายพรรคการเมืองไทย สอบได้ หรือสอบตก?

เพราะการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ไม่อาจทำได้เพียงข้ามคืน แต่ต้องอาศัยการลงทุนจากภาครัฐที่เท่าเทียมและมีคุณภาพ เพื่อให้คนรุ่นใหม่มีศักยภาพเพียงพอในการเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่จากโลกอนาคต

ชวนผู้ฟังสำรวจนโยบายพรรคการเมืองเรื่องคนรุ่นใหม่ ไปกับ วรดร เลิศรัตน์ นักวิจัยนโยบายสาธารณะ 1O1PUB เพื่อให้การเมืองไทยก้าวตามทันคนรุ่นใหม่ และโจทย์ของโลกใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม ชวนคุยโดย ภูเขา-พีรดนย์ ภาคีเนตร ใน The Active Podcast EP.136 | นโยบายคนรุ่นใหม่ คนคิดไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้คิด

Author

Alternative Text
AUTHOR

พีรดนย์ ภาคีเนตร

บัณฑิตจบใหม่คณะสื่อสารฯ ผู้เฝ้าหาเรื่องตลกขบขันในชีวิต แต่พบว่าสิ่งที่ตลกที่สุดคือชีวิตเราเอง

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม