EP.118 ล่าแต้ม ตัดคะแนนผู้ขับขี่ ลดพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ

The Active Podcast EP.118

ดีเดย์  9 มกราคม 2566 เริ่มใช้กฎหมายตัดแต้มใบขับขี่ โดยผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่แต่ละคน จะมีคะแนนความประพฤติคนละ 12 คะแนนต่อปี ไม่ว่าผู้นั้นจะได้รับใบอนุญาตขับขี่กี่ชนิดก็ตาม หากเหลือ 0 คะแนน ขับต่อเสี่ยงถูกปรับและติดคุก!

คุยกับ พล.ต.ต. เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ อนุกรรมาธิการติดตามกฎหมายความปลอดภัยทางถนน สภาผู้แทนราษฎร และรองเลขาธิการ ปปง. ที่จะมาบอกเล่าและสร้างความเข้าใจถึงการบังคับใช้กฎหมาย ภายใต้นโยบายตัดแต้มใบขับขี่ ที่จะเริ่มบังคับใช้ในปี 2566 อย่างเต็มรูปแบบ เพราะที่ผ่านมาโทษเกี่ยวกับการผิดกฎหมายจราจร จะมีแต่โทษปรับและบำเพ็ญประโยชน์ ทุกคนจึงคิดว่าไม่รุนแรงและไม่เกรงกลัว เพราะแค่มีเงินจ่ายก็จบ แต่กฎหมายใหม่ ทุกคนจะมี 12 คะแนนต่อปีเท่ากัน ทำผิดกฎจราจรแบบไหนตัดเท่าไหร่และแนวโน้มอุบัติเหตุไทยเป็นอย่างไรไปฟังกัน 

ชวนคุยโดย นิตยา กีรติเสริมสิน ใน The Active Podcast EP.118 | ล่าแต้ม ตัดคะแนนผู้ขับขี่ ลดพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม