EP.110 CAREER READINESS เตรียมทักษะอาชีพ ก่อนวัยทำงาน

The Active Podcast EP.110

วิกฤตโควิด-19 ซ้ำเติมให้สังคมไทยต้องเร่งฟื้นการศึกษา โดยเฉพาะตัวเลขเด็กยากจนที่หลุดจากระบบการศึกษาไปแล้วกว่า 2 แสนคน เด็กกลุ่มนี้มีความเสี่ยงไม่ได้เรียน และไม่ได้พัฒนาทักษะด้านการทำงาน

นุ่น-บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล ชวนฟังทำความรู้จัก “Career Readiness” ระบบการประเมินทักษะเด็กก่อนวัยทำงาน ความหวังของการช่วยดึงศักยภาพเด็กให้จบการศึกษาและเป็นแรงงานคุณภาพในโลกอนาคต กับ เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ธานินทร์ ทิมทอง ผู้ก่อตั้ง บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด และ สมคิด แก้วทิพย์ ผู้จัดการโครงการทุนส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะเยาวชน นอกระบบและแรงงานนอกระบบ กสศ. ใน The Active Podcast EP.110 | CAREER READINESS เตรียมทักษะอาชีพ ก่อนวัยทำงาน

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม