EP.109 หยุดส่งต่อความรุนแรง สันติ คือทางออก ?

The Active Podcast EP.109

เห็นต่าง ไม่ขัดแย้ง ไม่ใช้ความรุนแรง เป็นคำพูดที่เรามักได้ยินอยู่เสมอ แต่สำหรับกรณีของ ‘ศรีสุวรรณ’ และ ‘ธนาธร’ ที่ถูกทำร้ายร่างกาย ที่เชื่อได้ว่ามีต้นเหตุจากความเห็นต่างนั้น ทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามว่าสังคมเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร ?

แต่ในมุมของคนที่เลือกใช้ “ความรุนแรง” อาจรู้สึกว่าไม่มีกลไก หรือเครื่องมือใด ที่จะช่วยเขาแก้ปัญหานั้นได้อีกต่อไป หรือแท้ที่จริงต้นเหตุของความรุนแรง อาจมาจากปัญหาเชิงโครงสร้างที่กดทับเขาอยู่

‘ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์’ ชวนมองแนวทางการจัดการความเห็นต่าง ว่ามีทางเลือกอื่นอีกหรือไม่ โดยไม่ต้องใช้ความรุนแรง กับ ‘รศ.โคทม อารียา’ ที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล ใน The Active Podcast EP.109 | หยุดส่งต่อความรุนแรง สันติ คือทางออก ?

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม