EP.108 ควาย คน ความจน 5 ทศวรรษ

“ควายผอมแบกกระสอบ” งานประติมากรรมชิ้นล่าสุด ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสภาวะจำยอมอดทนสู้งานเพื่อแลกเงิน ผ่านสัญลักษณ์ “คนกับควาย”

แม้ผ่านมานานกว่า 5 ทศวรรษ แต่ทำไมการเปรียบเปรย “คนกับควาย” ผ่านงานศิลปะ รวมถึงวาทกรรมที่มีนัยสื่อถึงความยากจน คนใช้แรงงาน และการกดขี่ขูดรีดจึงยังไม่หมดไป?

‘อัญชัญ อันชัยศรี’ คุยกับคน 3 รุ่น 3 มุมมอง ‘ธนาวัช ป้องแก้ว’ เจ้าของผลงานควายผอมแบกกระสอบ, ‘สมคิด สิงสง’  หนึ่งในผู้แต่งเพลงคนกับควาย และ ‘เจด็จ คชฤทธิ์’ นักวิชาการที่ศึกษากระบวนทัศน์ความยากจนผ่านวรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง ใน The Active Podcast EP.108 | ควาย คน ความจน 5 ทศวรรษ

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม