EP.104 ทำแท้ง ปลอดภัย ไม่ตายนะเธอ

The Active Podcast EP.104

เกือบ 2 ปี ที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 28 พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้หญิงตั้งครรภ์สามารถทำแท้งได้อย่างปลอดภัย ถึงวันนี้มีสถานบริการสุขภาพทั้งรัฐและเอกชน 110 แห่ง ใน 47 จังหวัดทั่วประเทศไทย ที่เปิดให้เข้าถึงได้

ทำไมผู้หญิงหลายคนยังต้องอายเมื่อขอรับบริการทำแท้ง แพทย์ปฏิเสธให้บริการถือว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ และทำไมไทยยังต้องรณรงค์ยุติการตั้งครรภ์ปลอดภัยสากล 28 ก.ย. 2565 ทั้งที่กฎหมายทำแท้งไทยถือว่าล้ำหน้ากว่าหลายประเทศ 

คุยกับ รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม และ ผศ. นพ.ธนพันธ์ ชูบุญ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชวนคุยโดย ‘รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า ใน The Active Podcast EP.104 | ทำแท้ง ปลอดภัย ไม่ตายนะเธอ

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม