The Active Podcast | เรื่องเล่าเรียน จะคุยกันเรื่องอะไร?

ถ้าการศึกษาดี เราจะ… ?

The Active ชวนเติมคำในช่องว่าง ผ่านรายการ “เรื่องเล่าเรียน Podcast” กับ “อูม – ศศิธร สุขบท”

“เรื่องเล่าเรียน” พอดแคสต์ที่ชวนพลเมืองกระตือรือร้น มาเล่าเรื่องทุกประเด็นการเล่าเรียน สะสมสารตั้งต้นสำหรับขยับเรื่องใหญ่ ขยายเรื่องเล็ก ในฐานะผู้กำหนดวาระทางสังคมด้านการศึกษา

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม