Active Talk Podcast EP.127 |“คนกรุงเหนื่อยนัก…แล้วพักไหน…?”

ฟังผ่าน #พอดแคสต์ #Activetalk คนกรุงเหนื่อยนัก…แล้วพักไหน…?

ที่อยู่อาศัยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สะท้อนความเป็นอยู่ของคนเมืองได้เป็นอย่างดี  อย่างกรุงเทพมหานครที่มีประชากรอาศัยมากถึง 10 ล้านคน หลั่งไหลเข้ามาเพื่อ อยู่อาศัย ประกอบอาชีพ เรียนหนังสือ ฯลฯ

.

การลงพื้นที่วันแรกของผู้ว่าฯกทม. “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” สะท้อนปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข คือเรื่องที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพื้นฐาน มาร่วมเปิดนโยบายที่อยู่อาศัย กับภารกิจบริหารเมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุด

.

📌 Active Talk Podcast EP.127 “คนกรุงเหนื่อยนัก…แล้วพักไหน…?”  พูดคุยกับ “นพพรรณ พรหมศรี” | เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย  และ “อนรรฆ พิทักษ์ธานิน” |นักวิจัยศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

.

🎧ชวนคุยโดย ยอร์ช  ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

🎧 https://soundcloud.com/theactive/ep127?

🎧ฟังทุกตอนผ่าน https://soundcloud.com/theactive

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้