Active Talk Podcast EP.128 |“วิกฤตทะเลไทย #ทวงคืนน้ำพริกปลาทู”

ฟังผ่าน #พอดแคสต์ #Activetalk วิกฤตทะเลไทย #ทวงคืนน้ำพริกปลาทู

หลายสิบปีที่ผ่านมา สัตว์น้ำวัยอ่อนถูกจับขึ้นมาจากทะเล มีลูกปลาทูติดมาด้วย กระทบผู้บริโภคและระบบนิเวศ โดยที่ภาครัฐไม่มีมาตรการควบคุมที่ชัดเจน จึงเกิด #ทวงคืนน้ำพริกปลาทู เพื่อรณรงค์หยุดจับ หยุดซื้อ หยุดขาย สัตว์น้ำวัยอ่อน ฟื้นฟูทะเลไทย

.

สถานการณ์ปลาทูเข้าสู่วิกฤต จะทำอย่างไรให้ทุกฝ่ายหันมาใส่ใจและให้ความสําคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง

.

📌 Active Talk Podcast EP.128  “วิกฤตทะเลไทย #ทวงคืนน้ำพริกปลาทู”  พูดคุยกับ “วิโชคศักดิ์ รณรงค์ไพรี” | นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย และ “ผศ.จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ” | สถาบันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

.

🎧ชวนคุยโดย ยอร์ช  ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

🎧 https://soundcloud.com/theactive/ep128

🎧ฟังทุกตอนผ่าน https://soundcloud.com/theactive

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้