Active Talk Podcast EP.151|เรื่องเงินเรื่องใหญ่ ต้องรู้มากแค่ไหนถึงไม่ติดกับดักหนี้

ไทยมีระดับหนี้ครัวเรือนต่อ GDP สูงเป็นอันดับที่ 12 จาก 70 ประเทศทั่วโลก และสูงเป็นอันดับที่ 2 ในเอเชีย จากงานวิจัยพบว่าคนไทยเป็นหนี้ตั้งแต่อายุน้อย เป็นหนี้จำนวนมากและนานขึ้น

การศึกษาเรื่องเงินจึงไม่จำเป็นต้องรอ การเสริมทักษะพื้นฐานความรู้ทางการเงินตั้งแต่เด็กถือเป็นเรื่องสำคัญ 

📌Active Talk Podcast EP.151เรื่องเงินเรื่องใหญ่ ต้องรู้มากแค่ไหนถึงไม่ติดกับดักหนี้ ชวนหาความรู้ เพื่อไม่เดินสู่วงจรหนี้ กับ  อัจฉรา โยมสินธุ์  |นักวิจัย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)และ วีรพล แก้วพันธ์อ่ำ |ครูผู้ออกแบบรายวิชารู้ทันการเงิน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

.

ดำเนินรายการโดย ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

🎧 ชวนคุยโดย ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

🎧 https://soundcloud.com/theactive/ep151

🎧 ฟังทุกตอนผ่าน https://soundcloud.com/theactive

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้