The Active Podcast EP.8 | เปิดสวิตซ์ เครื่องดูดฝุ่น PM2.5

เข้าสู่ฤดูฝุ่นอีกครั้ง เราทำอะไรกันได้บ้าง นอกจากใส่หน้ากากอนามัย ?

ชวนหาคำตอบว่า มาตรการกำจัดฝุ่น กทม. จะได้ผลหรือไม่?

มีคนป่วยมะเร็งปอดจากการสูดดมฝุ่น PM2.5 แล้วจริงหรือ?

ภาคเอกชน-ประชาสังคม ควรรับมืออย่างไรในฐานะที่เกี่ยวข้อง?

The Active Podcast ตอน “เปิดสวิตซ์ เครื่องดูดฝุ่น PM2.5” พรีน-พิชญาพร โพธิ์สง่า คุยกับ เอิญ-อรวรรณ สุขโข

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้