The Active Podcast EP.5 | การเมืองเรื่องของนักเรียน

เมื่อเสรีภาพในชั่วโมงที่การเมืองร้อนแรง ถูกท้าทายด้วยคำถามและการบังคับใช้กฎหมายจากผู้มีอำนาจ
.
“การเมือง… เรื่องของนักเรียน” จะเป็นไปได้แค่ไหน ถ้าประชาชนวัยไม่ถึงสิทธิเลือกตั้ง อยากเปลี่ยนแปลงการศึกษาและสังคม
.
“อูม – ศศิธร สุขบท” ชวน “น้องเพชร” เด็กมัธยมในพื้นที่ชุมนุม 14 ตุลาฯ 63 มาเล่าเรื่อง เพื่อขยับการเล่าเรียน จากพื้นที่ชุมนุมทางการเมือง

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม